Ikke planlagt noe enda mer info vil komme når vi har noe.

Turer 2020 

Vi har ikke satt opp noe enda men det arbeides med noe.