Magne Østebø

Magne Østebø

Leder

Tlf 40309131

Per Husebø

Per Husebø

Nestleder

Tlf 48070620

Arne Hopland

Arne Hopland

Styremedlem

Tlf 91318295

Leiv Aske

Leiv Aske

Styremedlem

Tlf 92620325

Betalings info

  • Alle aktiviteter skal betales til Konto 73320502885 merket med den enkelte aktivitet og medlemmets navn. Vi har ikke Vipps lengre da det tar for mye av egenandelen ved bruk av det.
  • Senior klubben alle  aktiviteer skal betales til Konto 15032621683 merket med den enkelte aktivitet og medlemmets navn.