Magne Østebø

Magne Østebø

Leder

Tlf 40309131

Per Husebø

Per Husebø

Nestleder

Tlf 48070620

Arne Hopland

Arne Hopland

Styremedlem

Tlf 91318295

Leiv Aske

Leiv Aske

Styremedlem

Tlf 92620325

er en velferdsklubb for Equinor sokkel-ansatte bosatt på sydvestlandet

På grunn av Corona

Noen vil nok savne den gamle siden og info fra de. Bla ned på siden så vil du finne de,