er en velferdsklubb for Equinor sokkel-ansatte bosatt på sydvestlandet

Web siden er i ny format som gir muligheter til å gi tilbakemelding og dele enklere på sosiale media. Noen vil nok savne den gamle siden.

Siden er delt i katogorier konserter,familie,hva skjer, informasjon, senioravdeling og kontakt. Bla i de så vil du finne hva vi driver med.  

This site is protected by reCAPTCHA and the Google  Privacy Policy /Terms of Service