Lokale ting

Det arbeides med lokale aktivitere som konserter og andre ting.

Det er familiedag i Kongeparken den 24 mai gå på siden for familie for å se det.