Lokale ting

Det arbeides med lokale aktivitere som konserter og andre ting.