Informasjon Seniorklubb

Informasjon Seniorklubb

Nye medlemer av seniorgruppa Gamle medlemmer fra Neptun Sydvest som går over i pensjonistenens rekker som vil være medlem  ta kontakt med oss: magne1947@gmail.com Eller man betaler inn kontingent inn slik som beskrevet over. Det går ikke automatisk. Men dere må sende...
Seniortur

Seniortur

Ikke planlagt noe enda mer info vil komme når vi har noe. Turer 2020  Vi har ikke satt opp noe enda men det arbeides med...

And of course you can add images or whatever you want here too.

Tabs are nothing new, but tabs that display inside your mega menu are pretty awesome 🙂

Pin It on Pinterest